Sectors

Els sectors en els quals ens hem especialitzat en els més de 20 anys d'experiència són:

 • Alimentari

  Especialitzats en majoristes de peix, fruita i carn.

 • Comercial i distribució

  Empreses reconegudes pel seu alt grau de compromís i satisfacció amb el client.

 • Educació

  Auditem esocoles i col·legis concertats reconeguts pel seu alt nivell educatiu.

 • Fundacions i entitats sense ànim de lucre

  Entitats referents en el sector amb una clara vocació i compromís social.

 • Industrial

  Empreses pioneres del país que aporten valor afegit en el seus processos productius.

 • Restauració

  És un dels sectors punters del nostre país: cadenes de restaurants, hotels i oci en general.

 • Sanitat

  Col·laborem amb diferents empreses del sector: farmacèutiques i de subministres hospitalaris.

 • Serveis professionals

  Treballem colze a colze amb empreses que entenen que el seu capital fonamental és l'humà.