Sectors

Els sectors en els quals ens hem especialitzat en els més de 25 anys d'experiència són:

 • Alimentari

  Empreses majoristes de peix, fruita i carn.

 • Comercial i distribució

  Empreses dedicades a la distribució comercial.

 • Educació

  Esocoles i col·legis concertats reconeguts pel seu alt nivell educatiu.

 • Fundacions i entitats sense ànim de lucre

  Entitats referents en el sector amb una clara vocació i compromís social.

 • Industrial

  Empreses pioneres del país que aporten valor afegit en el seus processos productius.

 • Restauració

  Restaurants, hotels i oci.

 • Sanitat

  Empreses farmacèutiques i de subministres hospitalaris.

 • Serveis professionals

  Empreses que entenen que el seu capital fonamental és l'humà.