Alimentari

Especialitzats en majoristes de peix, fruita i carn.