Alimentari

Empreses majoristes de peix, fruita i carn.