Auditoria

La veracitat de la informació financera és un element de vital importància en l'entorn econòmic actual.

Sovint es considera l’auditoria com un requeriment legal però per a nosaltres és un instrument per entendre una organització, i d’aquesta forma, ens permet generar propostes de valor pels nostres clients.

Entendre als nostres clients ens permet aportar solucions oferint serveis d'auditoria integral que ajuden a millorar la qualitat de la gestió del negoci, la identificació dels riscos, així com la qualitat de la informació financera per la presa de decisions.

D'aquesta forma ajudem al client aportant el valor afegit que està buscant i reforçant la confiança amb els seus stakeholders.

Els serveis que oferim són:

  • Auditoria financera de comptes anuals
  • Revisions limitades i estats financers intermedis
  • Auditoria d’Associacions i Fundacions
  • Auditoria d’estats financers per la compra i venda d’empreses (Due Diligence)
  • Informe de procediments acordats
  • Informes de justificació de subvencions
  • Auditoria ECOEMBES
  • Informes especials d’auditoria
  • Ampliacions i reduccions de capital