Auditoria

Aportem solucions oferint serveis d’auditoria integral que ajuden a millorar la qualitat del negoci, la gestió dels riscos, així com la qualitat de la informació financera.

D’aquesta forma ajudem al client aportant el valor que està buscant i reforçant la confiança amb els seus stakeholders.

Sovint es considera l’auditoria com un requeriment legal però per a nosaltres és un instrument per entendre una organització, i d’aquesta forma ens permet generar millores pels nostres clients.

Els serveis que oferim són:

  • Auditoria financera de comptes anuals
  • Revisions limitades i estats financers intermedis
  • Auditoria d’Associacions i Fundacions
  • Auditoria d’estats financers per la compra i venda d’empreses (Due Diligence)
  • Informe de procediments acordats
  • Informes de justificació de subvencions
  • Auditoria ECOEMBES
  • Informes especials d’auditoria
  • Ampliacions i reduccions de capital