Consultoria

En un món globalitzat i molt exigent, la capacitat d'adaptació en l'entorn és un factor clau per l'èxit. La línia de consultoria de la nostra firma ofereix als nostres clients solucions que ajuden a maximitzar el potencial de la companyia i d’aquesta forma protegir-ne el seu valor.

Assessorem els nostres clients desenvolupant projectes innovadors i transformadors amb el propòsit d’oferir les millors eines que els permetin adaptar-se als nous entorns competitius canviants. 

Així mateix, hem detectat la necessitat en moltes empreses PIME en disposar d'un assessorament en l'àrea del control de gestió i direcció financera. Estem especialitzats en oferir aquest servei d'externalització del control de gestió i de la direcció financera per ajudar als nostres clients en la seva presa de decisions.

Els serveis que oferim són:

  • Estudi i anàlisi situació econòmic-financera
  • Elaboració d’informes econòmics financers
  • Estudis de viabilitat econòmica
  • Estudi de mesures de control intern
  • Planificacions econòmica financera
  • Consultoria estratègica
  • Due Diligences
  • Anàlisi, diagnòstic i assessorament en sistemes de bon govern