Consultoria

La línia de consultoria de la nostra firma ofereix als nostres clients solucions que ajuden a maximitzar el potencial de la companyia i d’aquesta forma protegir-ne el seu valor.

Assessorem els nostres clients desenvolupant projectes innovadors i transformadors per tal d’oferir les millors eines que els permeten adaptar-se als nous entorns competitius canviants. 

Els serveis que oferim són:

  • Estudi i anàlisi situació economico-financera
  • Elaboració d’informes econòmics financers
  • Estudis de viabilitat econòmica
  • Estudi de mesures de control intern
  • Planificacions econòmica financera
  • Consultoria estratègica
  • Due Diligences
  • Anàlisi, diagnòstic i assessorament en sistemes de bon govern